สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัด มหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพ “Education for Career Fair 2016”


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแนะแนวอาชีพที่หลากหลายให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากสภาพจริง สู่การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจในอนาคต โดยจัดมหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 มี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด (13 ธ.ค. 59)

dsc_2490   ภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนและนักเรียนจากกทุก กล่มคุณภาพการศึกษา  การแสดงดนตรี มายากล ตลก และการประกวดร้องเพลงบนเวทีกลาง การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับนักเรียน การจัดแสดง Road Show สินค้าสู่อาชีพ และการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของโรงเรียน และนักเรียนในสังกัด

ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดมหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาในสังกัดนำมาแสดง ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะฝีมือการเรียนรู้ด้านอาชีพเชิงสร้างสรรค์ที่นักเรียนมีความชื่นชอบตามความถนัด มองเห็นคุณค่าของงานและภาคภูมิใจในอาชีพ ซึ่งในอนาคตคงจะมี เถ้าแก่น้อย เกิดขึ้นมากมายในจังหวัดเลย

15492257_1229612360447948_2114980128871628020_nทั้งนี้ในการจัดงานนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้งานอาชีพแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งจากการเข้าชมและซื้อขายจำหน่ายสินค้าภายในงานจะได้นำเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในด้านการให้ทุนการศึกษา การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ทุกประเภท และการสร้างบ้านตามโครงการบ้านน้ำใจให้นักเรียนที่ยากจนในสังกัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยตั้งเป้าหมายการสร้างจำนวน 89 หลัง ขณะนี้ได้ส่งมอบบ้านให้นักเรียนไปแล้วจำนวน 21 หลัง และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในระยะที่ 3 ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 15 หลัง  ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบเพื่อเข้ากองทุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1 โดยบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชี 984-3-22865-0 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

15541370_1320095531344062_3742670813925545569_n

…………………………

ภาพกิจกรรมดูได้ที่นี่

 

https://www.facebook.com/pg/prloei1/photos/?tab=album&album_id=565318360331689

 

Advertisements

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 15 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


dsc_0368

ดร. รองปัญสังกา ผอ.สพป.ลย. 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลยประธานส่งมอบบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กับครอบครัวของเด็กหญิงปนัดดาทองพราวนักเรียนชั้นป. 1 โรงเรียนบ้านเพียซำ พุวิทยาอ. เมืองเลยจ. เลย

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ดร. รองปัญสังกาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลยเป็นประธานส่งมอบบ้านนักเรียนตามโครงการบ้านน้ำใจสพป. เลยเขต 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ให้กับครอบครัวของเด็กหญิงปนัดดาทองพราวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยาอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีนายยืนยงปาลีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลยเขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับและรายงานความเป็นมาของโครงการ

การสร้างบ้านนักเรียนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งจากกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.ลย. 1 ผู้ปกครองผู้นำชุมชนนายกอบต คณะครูและผู้บริหารกลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวยส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้มีจิตเมตตาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการสร้างบ้านจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีสร้างความดีใจเป็นอย่างมากให้กับครอบครัวของเด็กหญิง ปนัดดาทองพราวที่ได้มีที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมตามสภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ดร. รองปัญสังกา ผอ.สพป.ลย. 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลยกล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียน ที่มีฐานะยากจนและมีความบกพร่องทางด้านร่างกายไร้ที่พึ่งจะต้องได้รับความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษจึงได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนขึ้นโดยได้มีการระดมทรัพยากรเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการโดยในรอบแรกได้จัดมหกรรม การแสดงกายกรรมจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เงิน 1 ล้าน 2 แสนบาทจึงได้จัดทำเป็นโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบให้แก่นักเรียนที่ยากจนไร้ที่พึ่งซึ่งในปี 2559 ได้สร้างบ้านให้แก่นักเรียนในระยะที่ 1 จำนวน 15 หลังโดยกองทุนฯ สนับสนุนเป็นทุนเบื้องต้นสำหรับการก่อสร้างหลังละ 30,000 บาทและสถานศึกษาได้ระดมทุนเพิ่มเติมในการก่อสร้างบ้านซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบบ้านให้แก่นักเรียนไปแล้ว 14 หลังหลังนี้เป็นหลังที่ 15 และใน ระยะที่ 2 ได้มีการสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 16 หลังคาดว่าทุกหลังจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 …..

ประ ณ ยาบุญลือ / ผอ. กลุ่มอำนวยการ / ข่าว

นิธิมากองลาแซนักจัดการงานทั่วไป / ภาพ

ภาพกิจกรรมทั้งหมดติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/prloei1/photos/?tab=album&album_id=534780786718780

 

 

 

สพป.เลย เขต 1 ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาฯปีการศึกษา 2559


dsc_0098สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ( สพป.ลย. 1) โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ประกอบด้วยโรงเรียนตชด โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เทศบาลเมืองเลย, เทศบาลตำบลนาอ้อ, เทศบาลตำบลนาอาน, เทศบาลตำบลเชียงคานและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (อบจ. เลย) จำนวนทั้งสิ้น 212 คนโดยดร. รองปั ญสังกาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลยเป็นประธานที่ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย. 1

สำหรับการประเมินนักเรียนในปีการศึกษา 2559 ได้กำหนดการประเมินดังนี้

  1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นป. 6 กำหนดสอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นม. 3 กำหนดสอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560
  2. การประเมินการอ่านออกเขียนได้ชั้นป. 1, ป. 2, ป. 3, ป. 4 กำหนดสอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
  3. . การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางชั้นป 2 ป 4-5 และชั้นม 1-2 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ -.. 3 มีนาคม 2560
  4. การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นป. 3 กำหนดสอบวันที่ 8 มีนาคม 2560

dsc_0168

ประ ณ ยาบุญลือผอ. กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย. 1 / ข่าว

นิธิมากองลาแซนักจัดการงานทั่วไป / ภาพ

 

มอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 5 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


page

นายประหยัด พิมพา รองศึกษาธิการภาค 10 ประธานส่งมอบบ้าน

นายประหยัด พิมพา รองศึกษาธิการภาค 10 ประธานส่งมอบบ้าน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 นายประหยัด พิมพา รองศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานมอบ “บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 5” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ให้กับครอบครัวของเด็กชายจิราวัฒน์ เทวกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน ห้วยกระทิง ณ บ้านห้วยกระทิง ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 
IMG_0958ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและครอบครัวให้ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กต่อไป โดยได้จัดทำโครงการสร้างบ้านนักเรียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 90 พรรษา 2559 จำนวน 15 หลัง สำนักงานเขตพื้นที่สนับสนุนหลังละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท และ มอบทุนให้แก่นักเรียนยากจนเป็นทุนการศึกษา จำนวน 241 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 241,000 บาท การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งองค์กรทั้งภายใน และภายนอก เป็นอย่างดี ซึ่งในส่วนของการสร้างบ้านให้นักเรียนที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มคุณภาพการศึกษาของแต่ละอำเภอ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการส่งมอบให้กับนักเรียนจนครบทั้ง 15 หลัง
IMG_0922-1

สำหรับเด็กชายจิราวัฒน์ เทวกุล อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ซึ่งมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป และน้อง อีก 2 คน กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเดียวกัน สภาพที่อยู่อาศัยเดิมเก่าชำรุดทรุดโทรมและคับแคบมาก การได้ที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีความมั่นคงและเหมาะสมตามสภาพ สร้างความดีใจให้กับครอบครัวของเด็กชายจิราวัฒน์ เป็นอย่างมาก ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษาและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับครอบครัวดังกล่าวด้วย

บรรยากาศแห่งความปลื้มใจดีใจของครอบครัวเทวกุล ที่ได้มีที่อยู่อาศัยใหม่

บรรยากาศแห่งความปลื้มใจดีใจของครอบครัวเทวกุล ที่ได้มีที่อยู่อาศัยใหม่

……………………..

ประณยา  บุญลือ / ข่าว

ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1 / ภาพ

ภาพ-ข่าว กิจกรรม ติดตามได้ที่นี่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.472341319629394.1073742217.133345986862264&type=3

สพป.เลย เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล


DSC_0020ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล  ประจำปี 2559

DSC_0038นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมวางพานพุ่มสักการะต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวันฉัตรมงคล  5 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   มีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี  ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทย

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ  ณ ต่างประเทศ จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้เสร็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล

DSC_0083

………………………..

ประณยา  บุญลือ / ข่าว

นิธิมา  กองลาแซ  / ภาพ

ภาพ-ข่าว กิจกรรมติดตามได้ที่นี่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471602743036585.1073742215.133345986862264&type=3

สพป.เลย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมและเรียนรวม


IMG_7933

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) อบรมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร       ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1 โดย ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดการอบรม (28 เมษายน 2559)

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย ประธานเปิดการอบรม

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย ประธานเปิดการอบรม

ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวมนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ในปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต ให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในทุกระดับ และทุกระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

การอบรมพัฒนาในครั้งนี้ จะส่งผลให้ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การคัดกรอง การประเมินความสามารถพื้นฐาน และส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค โดยการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีความพร้อมในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา โดยจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  ซึ่งในการอบรมใช้หลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด มีคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยและคณะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และ คณะครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 170 คน

IMG_7931 IMG_7973 IMG_7977 IMG_7981 IMG_7988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประณยา  บุญลือ   ผอ.กลุ่มอำนวยการ / ข่าว

เฉลิมพล เพ็งน้ำคำ  / นิธิมา กองลาแซ  / ภาพ

 

เปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย


 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  เปิดป้ายสำนักงานอย่างเป็นทางการ  พร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิรูปการศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

นายวิโรจน์จิวะรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

นายวิโรจน์จิวะรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

วันที่ 27 เมษายน 2559 นายวิโรจน์จิวะรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ เขต 1 มีพระครูสุนทรคุณวัฒน์เจ้าคณะตำบลนาอ้อเขต 2 เจ้าอาวาสวัดป่านาโคกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย  กล่าวว่า  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ โดยกำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด             ทำหน้าที่เป็นหน่วยงาน ในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ให้ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ได้รับทราบว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  และบุคลากรในสังกัด มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  จึงได้จัดให้มีพิธี เปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ขึ้น  โดยมุ่งหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่จะใช้ในการอำนวยความสะดวก ประสานงาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

001

ด้านนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  กล่าวชื่นชมศึกษาธิการจังหวัดเลย  และทีมงานที่มุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในระยะเปลี่ยนผ่านให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งในระยะตั้งต้นที่จัดหาสถานที่ในการบริหารจัดการศึกษา             และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ได้อย่างเหมาะสม สะดวก สวยงาม  เป็นหน่วยงานที่จะบ่มเพาะ พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ  และเชื่อมั่นในความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันจัดการศึกษาของจังหวัดเลยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

DSC_0437

DSC_0420

ประณยา  บุญลือผอ. กลุ่มอำนวยการ / ข่าว

ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ลย. 1 / ภาพ

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่นี่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.468984116631781.1073742211.133345986862264&type=3