กำชับสถานศึกษาดูแลป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กำชับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เฝ้าระวังพร้อมจัดระบบการป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะอัคคีภัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในสถานศึกษา เน้นย้ำปฏิบัติตามแผนมาตรการป้องกันภัยพร้อมทั้งให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลสถานศึกษา

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ในช่วงนี้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งอัคคีภัย วาตภัย ประกอบกับ ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว สภาพอากาศมีความแห้งแล้ง ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เตรียมพร้อมป้องกัน โดยกวดขันในเรื่องของเวรยาม การดูแลสถานศึกษา และมีมาตรการประสานกับฝ่ายปกครองของหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาด้วย และที่สำคัญสถานศึกษาต้องมีมาตรการในการป้องกันภัยควบคู่กันไปด้วย โดยจัดให้มีเครื่องมือสำหรับดับเพลิง ที่เตือนภัย ทำแนวป้องกันไปในส่วนของโรงเรียนที่มีแนวเขตติดกับป่า รวมทั้งต้องมีการสำรวจบริเวณสถานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เช่น สายไฟฟ้า อาคารเรียนที่เก่า วัสดุที่อาจก่อให้เกิดเชื้อเพลิงได้ง่าย หรือต้นไม้ใหญ่บริเวณโรงเรียนที่อาจหักโค่นเมื่อถูกพายุลมแรงซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับสถานศึกษาได้ ซึ่งมาตรการในการป้องกันภัยต่าง ๆ นั้น สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ดำเนินการโดยเคร่งครัดอยู่แล้ว แต่เนื่องจากขณะนี้มีเหตุเพลิงไหม้ และเหตุวาตภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่สถานศึกษาปิดภาคเรียน จึงจำเป็นต้องจัดระบบและปฏิบัติตามระเบียบในการป้องกันภัยในสถานศึกษาให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: