เปิดตัวโครงการ “ศุกร์สุขสันต์วันพูดภาษาอังกฤษ ปี 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ”


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดโครงการ “ศุกร์สุขสันต์วันพูดภาษาอังกฤษ ปี 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ” “Enjoy Speaking English on Friday in English Speaking Year 2012” ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา     ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการก้าวสู่พลเมืองอาเซียนอย่างมีความรอบรู้และมั่นใจ โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ในวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ซึ่งในการเปิดตัวโครงการได้มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเลย โรงเรียนเมืองเลย และโรงเรียนบ้านวังผา มาแสดงความสามารถด้านกาษาอังกฤษให้กับคณะผู้บริหารได้ชื่นชมด้วยทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนข้าราชการในสังกัด ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ไร้พรมแดน มีความพร้อมในการก้าวสู่พลเมืองอาเซียนที่มีความรอบรู้และแข่งขันในเวทีโลกอย่างมั่นใจ โดยได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการ “ศุกร์สุขสันต์กับการพูดภาษาอังกฤษ ปี 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ” โดยกำหนดให้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เป็นวันทำการพูดภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน การติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติงานทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดจัดทำสื่อ เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นภาษาไทย ควบคู่กับภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: