แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และแนวทางการนิเทศการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555   นายทองใบ  ทองนาค และนายปรีชา บุปผาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 ได้นำคณะศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงานที่ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   โดยมีนายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่และแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้มีการจัดทำโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบร่วมพัฒนาตามนโยบายแนวคิด 555 แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สมาน นาวาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้นำเสนอแนวคิด แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่สนใจในขณะนี้ ภายใต้ชื่อโครงการ “แก่งจันทร์โมเดล” ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานอย่างดียิ่ง….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: