สมาคมครูปฐมวัยจังหวัดเลย เข้มแข็ง


 

สมาคมครูปฐมวัยจังหวัดเลย จัดประชุมสมาชิก รายงานความเคลื่อนไหวและร่วมปรึกษาหารือ ระดมความคิดวางแผนการดำเนินการของสมาคม เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

 

 โดยในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ร่วมพบปะกับสมาชิกและรู้สึกยินดีที่ได้เห็นความร่วมแรง ร่วมใจของครูปฐมวัยจังหวัดเลยทั้ง 3 เขต ที่มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสมาคม มีแนวทาง แนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแสดงความให้เห็นถึงความเข้มแข็งของครู อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต พร้อมกันนี้ได้บรรยายเรื่องแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ซึ่งถือว่าเป็นปฐมบทที่สำคัญยิ่งของการจัดการศึกษา ครูปฐมวัยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: