เลย เขต 1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ระดมความคิดเห็น กำหนดแนวทางร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารและครูเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมด้วยระบบ e-training (UTQ Online)ให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า จากการประชุมคณะทำงานการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ UTQ Online เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมน้ำหมาน เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ นั้น สำนักงานเขตพื้นที่มีการจัดทำแผนการพัฒนาโดยมีคณะทำงานระดับเขตพื้นที่ ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา และระดับโรงเรียน มีผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ครบทุกกลุ่มสาระ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ UTQ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกกลุ่มคุณภาพการศึกษาทั้ง 13 กลุ่ม และที่ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่ ด้วย จึงขอให้ผู้บริหาร และครูในสังกัดทุกคนให้ความสนใจ สมัครเข้ารับการอบรม ซึ่งขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่ได้ทำการเชื่อมโยงระบบ UTQ Online ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตแล้ว (www.loie1.go.th) เพื่อให้ความสะดวกกับบุคลากรในการเข้าถึงระบบการฝึกอบรม

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: