โรงเรียนสังกัด สพป.เลย เขต 1 เร่งพัฒนาปรับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน


    

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1 สร้างความรู้เข้าใจกับครูวิชาการโรงเรียน ในการปรับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน และการจัดทำรายวิชาเพิ่ม ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผู้เข้าร่วมประชุมจากอำเภอท่าลี่ อำเภอปากชม และอำเภอเชียงคาน จำนวนทั้งสิ้น 96 คน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับครูวิชาการโรงเรียนในการปรับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนและการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของ สพฐ. โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ ไปปรับหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ นำสู่การจัดการเรียนการสอนที่มี่คุณภาพต่อไป ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วทุกโรงเรียนในสังกัดจะต้องจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน

……………………..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: