สพป.เลย เขต 1 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์


นายไพรัช แสงทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วยนายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ นักวิชาการสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. ตรวจติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการตามกลยุทธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมน้ำเลย โดย นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
  โดยการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 มีประเด็นการตรวจติดตามประเมินผล 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการดำเนินงานตามกลยุทธ์หลัก 5 กลุทธ์ ส่วนที่ 2 ประเมินการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของ สพฐ. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของ สพป.และสถานศึกษา และเรื่องการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ของ สพป.และสถานศึกษา และส่วนที่ 3 การดำเนินงานที่ภาคภูมิใจ ของ สพป.ใน 4 ด้าน คือ วิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยในการตรวจติดตามสำนักงานเขตพื้นที่ได้นำกิจกรรมของโรงเรียนมาร่วมแสดงให้คณะผู้ตรวจได้รับชมความสามารถของนักเรียน จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วยการแสดงดนตรีโปงลาง จากโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง การเล่านิทานคุณธรรม จากนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา อำเภอเชียงคาน และการโชว์คณิตคิดเร็ว จากโรงเรียนบ้านแก้วเมธี อำเภอนาด้วง
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่แล้ว คณะผู้ตรวจได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองเลย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วย

………………………

ภาพกิจกรรทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: