ผอ.สพป.เลย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลังเปิดภาคเรียน


ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน หลังเปิดภาคเรียน
โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ได้ตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนบ้านนาซ่าว และโรงเรียนบ้านใหม่ตาแสง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทั้งนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนงานของโรงเรียน การดำเนินงานตามนโยบาย 555 แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมทั้งได้พูดคุยกับเด็ก ๆ นักเรียน และทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนด้วย ทั้งนี้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเป็นไปตามนโยบาย การกำกับติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ   ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนในสังกัดด้วย

…………………………………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: