อบรมเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


    คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต 1 จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มุ่งหวังพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความตระหนัก และมีคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพ สามารถน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในศิล และธรรมอันดี เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและศิษย์
การอบรมดังกล่าว จัดให้มีขึ้น ณ สวนป่าหิมวันต์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดย ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นตามแผนงานโครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรมฯของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในปี 2555 และเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความตระหนักและประพฤติปฏิบัติตน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งการอบรมจัดให้มีขึ้นจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2555 มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดต่าง ๆ ของจังหวัดเลย เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 81 คน
ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมว่า วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพที่สังคมมีความคาดหวังที่จะให้เป็นต้นแบบทางศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ศิษย์ และสามารถนำสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม  จึงถือได้ว่าเป็นวิชาชีพที่สำคัญยิ่งที่จะต้องอบรมถ่ายทอดคุณธรรม จริยธรรม แบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามไปสู่เยาวชนของไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

…………………………………

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: