ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯที่จังหวัดเลย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการที่จังหวัดเลย

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย (กศน.) โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับการตรวจติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

  ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานได้ให้การต้อนรับคณะและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ในเรื่องของ โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย , โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน , โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์    แท็บเล็ต , โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก และโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ได้รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก “เครือข่ายแก่งจันทร์โมเดล” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ในตำบลหาดคัมภีร์ อ.ปากชม ที่ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในขณะนี้

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: