สพป.เลย เขต 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1(สพป.ลย.1) ประชุมปฏิบัติการ การบริหารจัดการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้การดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถส่งข้อมูลเข้าศูนย์ข้อมูลกลาง ( Data Management Center ) ได้ทันตามกำหนดเวลา และข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด

  การประชุมจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1     มีครูที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 170 คน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 55 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 7 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 55 คน

ทั้งนี้ในส่วนของการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน งานข้อมูลสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบการทำงานของโปรแกรม SMIS เพื่อบริหารจัดการและเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล , โปรแกรม M-OBEC เพื่อบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน,โปรแกรม B-OBEC เพื่อบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , ระบบ Data Management Center เพื่อบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ , ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All : EFA) และแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ซึ่งโปรมแกรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับคู่มือที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาด้วย

…………………………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: