สพป.เลย เขต 1 กำหนดมาตรการเข้ม ป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กำหนดมาตรการเข้ม ป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย  เตือน ผู้สมัคร อย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือในการสอบแข่งขันฯได้

 

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกในการรับสมัครสอบแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย

 

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 / 2555 ระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน นั้น มีผู้มาสมัครสอบแข่งขันที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) จำนวนทั้งสิ้น 1,805 คน   6 กลุ่มวิชา ดังนี้
ภาษาไทย มีผู้มาสมัครจำนวน          48    คน
สังคมศึกษา มีผู้มาสมัครจำนวน     736   คน
นาฏศิลป์ มีผู้มาสมัครจำนวน             45   คน
คอมพิวเตอร์ มีผู้มาสมัครจำนวน   337    คน
ประถมศึกษา มีผู้มาสมัครจำนวน  229    คน
ปฐมวัย มีผู้มาสมัครจำนวน            410    คน
สำหรับการสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันสอบ และสนามสอบ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน ผู้สมัครสอบสามารถดูได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯและที่เว็บไซต์ของสำนักงาน www.loei1.go.th  ในส่วนของวันสอบแข่งขัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 23 และ 24 มิถุนายน โดยใช้ข้อสอบเดียวกันจากส่วนกลาง 

 และเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้มีประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน เพื่อให้ข้าราชการ ผู้เข้าสอบแข่งขันและบุคคลทั่วไป ได้ทราบและปฏิบัติ ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีนโยบายในการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2. ห้ามไม่ให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทุกคน กระทำการใด ๆ อันแสดงเจตนาหรือส่อเจตนาในการกวดวิชา จัดทำเอกสาร การจำหน่าย จ่ายแจก หรือกระทำการอื่นใด      ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบ
3. ให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 วางตัวเป็นกลางและช่วยทางราชการสอดส่อง ดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีพฤติกรรมที่โปร่งใส
4. ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกคน ในการควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มาตรการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ
5. ให้ผู้สมัครสอบหรือบุคคลทั่วไป อย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไปติดต่อ โดยอ้างว่า หรือแอบอ้างว่า จะสามารถช่วยเหลือในการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งได้ โดยการเรียกร้องทรัพย์สิน เงินทอง จากผู้สมัครสอบที่หลงเชื่อ ซึ่งพฤติกรรมหลอกลวงเหล่านี้ “ตกเบ็ด” เมื่อสอบไม่ได้ตามข้อตกลงไว้ก็จะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง
6. หากผู้สมัครสอบแข่งขัน หรือบุคคลใดทราบหรือพบเห็นพฤติกรรมหลอกลวงดังกล่าว ให้แจ้งโดยตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 หมายเลข 089-99442575 ทราบทันที เพื่อจะได้ดำเนินการตามที่เห็นสมควรหรือระเบียบของทางราชการต่อไป

…………………………………..

pranaya  boonlue  / news

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: