สพป.เลย เขต 1 พัฒนาครูบรรณารักษ์ฝึกทักษะการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน


ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1(สพป.ลย.1) เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อฝึกทักษะในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการระบบงานห้องสมุดโรงเรียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สร้างศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อให้โรงเรียนทุกโรงมีห้องสมุด 3 ดี ที่ทันสมัยและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด

นายปรีชา จันทร์สวัสดิ์ รองผอ.สพป.เลย เขต 1
ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

     การประชุมดังกล่าว จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสัมมนาศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย นายปรีชา จันทร์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน มีครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน หรือครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 170 คน

 

 

……………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

pranaya  boonlue  / news

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: