พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนนำร่อง โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย


ครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนนำร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1(สพป.ลย.1) จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    การจัดอบรมจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลเลย เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 โดย นายปรีชา จันทร์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลย. 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย. 1 ให้เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ
ทั้งนี้สืบเนื่องจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ริเริ่มโครงการนำร่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนี กรรมการมูลนิธิ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี และหน่วยงานผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจ และความกระตือรือร้น ให้นักเรียนฝึกสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้เติมโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

…………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

pranaya  boonlue  / news

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: