สพป.เลย เขต 1 พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการแนะแนวและทักษะชีวิต


     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว “เริ่มที่ครู มุ่งสู่การเสริมสร้างศักยภาพศิษย์” และการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต

การจัดกิจกรรมพัฒนาจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2555 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1(ผอ.สพป.ลย.1) เป็นประธานเปิด ( 2 ก.ค.) มีครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว เข้ารับการพัฒนาจำนวน 50 คน จาก 50 โรงเรียน และในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2555 เป็นการพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต จำนวน 42 คน จาก 42 โรงเรียน  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ และเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน และกำหนดนโยบายให้โรงเรียนมีการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนวทางต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ และคณะครูที่ร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)ร่วมกันในการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว และการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญ คือ นักเรียนได้รับการสร้างเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

………………………………

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: