สพป.เลย เขต 1 จัดทำข้อตกลง MOU ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความต่อเนื่องในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2555 หลังจากประสบความสำเร็จสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา

                เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     ดร.สุเทพ บุญเติม      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกวิชา ทุกระดับชั้น สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านได้ เขียนได้ และคิดเป็นทุกคน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน และคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับในสังกัดดำเนินงานให้ตรงประเด็น เต็มกำลัง เต็มพื้นที่ และตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก BTS คือ ต้องดีขึ้น ( Better ) ไปด้วยกันได้  ( Together )  และง่ายต่อการปฏิบัติ  ( Simple )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: