สพป.เลย เขต 1 คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่


ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย 1) คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อให้มีโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ มีวิทยากรให้ความรู้ ช่วยเหลือการจัดประสบการณ์ที่ดีแก่เพื่อนครูและมีบทบาทเป็นหน่วยกลางประสานงานให้กับโรงเรียนอื่น ๆ

  การคัดเลือกมีขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” อ.เชียงคาน จ.เลย  ในวาระการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน ทั้งนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย และผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด  จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”  อ.เชียงคาน และ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ อ.นาด้วง พร้อมส่งข้อมูลของทั้ง 2 โรงเรียนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คัดเลือกให้เหลือเพียง 1 โรงเรียน เพื่อประกาศให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: