สพป.เลย เขต 1 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1)    เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นำสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสัมมนาและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ  ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีจุดมุ่งหมายในการสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษาให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทยในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู่การเรียนการสอน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองอาเซียน รวมทั้งการสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้มีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป

……………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: