สพป.เลย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก


นายปรีชา จันทร์สวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีนายปรีชา จันทร์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม (16 ก.ค. 55) มีครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน เนื้อหาสาระในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยเรื่องของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียน รวมทั้งเรื่องของการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

……………………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: