สพป.เลย เขต 1 พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา


   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ครูและผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประเมินตนเองและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การจัดประชุมจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีผู้บริหาร ครู ผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มคุณภาพการศึกษาของอำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จำนวน 175 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องของ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 , การพัฒนาความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา , การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา , การประเมินคุณภาพภายนอก , บทบาทหน้าที่ของผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ เรื่องของการวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: