สพป.เลย เขต 1 เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงคุณภาพทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ


ครูผู้รับผิดชอบการรับเด็กเข้าเรียน และดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามเด็กมาเข้าเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมตามโครงการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงคุณภาพทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงแรมเลยพาเลซ โดย นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน

   การประชุมจัดขึ้นเพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของเด็กในเขตพื้นที่บริการ รวมทั้งเพื่อให้การรายงานผลการรับนักเรียนตามแบบ บค. และการรายงานบนเว็บไซต์มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะแก่ครูผู้รับผิดชอบในการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กที่เข้าเรียนแล้ว แต่ออกกลางคันและเด็กที่กำลังเรียนอยู่แต่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน โดยมุ่งหวังให้ครูผู้รับผิดชอบการรับเด็กเข้าเรียน และดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามเด็กมาเข้าเรียน จะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สามารถที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: