เครือข่ายแก่งจันทร์ นวัตกรรมการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.เลย เขต 1


คณะสื่อมวลชนทุกแขนงจากส่วนกลาง ประมาณ 30 คน ร่วมติดตามและศึกษากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายแก่งจันทร์ กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อำเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ประสบความสำเร็จ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเครือข่ายแก่งจันทร์ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบและเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหาในเรื่องของครูไม่ครบชั้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
  เครือข่ายแก่งจันทร์ (Kangjan Model) เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง โรงเรียนบ้านนาโม้ และโรงเรียนบ้านคกเว้า เพื่อระดมปัจจัยการบริหารร่วมกันในภารกิจของโรงเรียนทุกเรื่องได้ โดยเฉพาะอัตรากำลังครูให้ครบชั้น ซึ่งทั้ง 4 โรงเรียนรวมกันมีครูและบุคลากรในเครือข่ายทั้งหมด 16 คน นักเรียน 250 คน


รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ได้ร่วมจัดการเรียนการสอน โดยให้โรงเรียนบ้านคกเว้า สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง สอนชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และโรงเรียนบ้านนาโม้ สอนชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำให้อัตราส่วนครูผู้สอนต่อนักเรียนเพิ่มขึ้น ไม่ขาดแคลนครู และสามารถจัดการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

……………………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: