สพป.เลย เขต 1 พัฒนาครูผู้สอนการงานอาชีพจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ


ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทุกโรง ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ
  การประชุมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต นั่นคือ การมีงานทำ จึงจำเป็นที่ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนให้เห็นช่องทางที่จใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความชอบส่วนตนในการประกอบอาชีพในอนาคตและการหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้รูปแบบการประชุมปฏิบัติการ เน้นการฝึกปฏิบัติเป็นฐานอาชีพ จำนวน 6 ฐานอาชีพ ประกอบด้วย การทำตะกร้ารีไซเคิล  , การเพาะเห็ดนางฟ้าและการแปรรูป  , การทำดอกไม้อบแห้งด้วยซิลิกาทรายและซิลิกาเจล  , การทำสื่อการ์ตูนรูปแบบต่าง ๆ , การเลี้ยงกบ และการกรีดยางพารา

……………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: