สพป.เลย เขต 1 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 1-4 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคม สังคม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย ซึ่งในการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพดังกล่าว สพป.ลย.1 ได้จัดทัศนศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 และ ศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ด้วย

ทั้งนี้ผลจากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานต่างประเทศครั้งนี้ ส่งผลให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ได้มีแนวคิด ประสบการณ์ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

 

 

………………………

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: