สพป.เลย เขต 1 พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มการงานอาชีพระดับมัธยมศึกษา


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพหรือการมีงานทำหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

   การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพระดับมัธยมศึกษา จัดให้มีขึ้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (22 ส.ค. 55)  โดย นายปรีชา จันทร์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน มีครูผู้สอนกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 42 คน มีคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดร.แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ และคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษรประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมเป็นคณะวิทยากรให้ความรู้

……………………………

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ 

www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: