สพป.เลย เขต 1 สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่สากล


นายสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่สากล ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) ประชุมสัมมนาครูผู้สอนโรงเรียนในฝัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่สากล
การประชุมสัมมนาจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดย นายสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.ลย.1 เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ แลสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ 3) ที่ยังไม่ได้ขอรับการตรวจเยี่ยม
  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทย หรือครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ จาก 12 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน
สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน จำนวน 3 รุ่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีทั้งหมด 12 โรงเรียน ประกอบด้วย
รุ่นที่ 1 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองเลย (ปัจจุบันเป็นโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล) และโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
รุ่นที่ 2 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง และโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
รุ่นที่ 3 จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด (ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันแล้ว) โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนบ้านสูบ โรงเรียนบ้านน้ำแคม โรงเรียนบ้านน้ำพร โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม และ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน ซึ่งโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 จะขอรับการตรวจเยี่ยมรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ภายในเดือนธันวาคม 2555 นี้

…………………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: