สพป.เลย เขต 1 อบรมครู บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่    

   ที่ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสวัสดิ์  โสประดิษฐ์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการประยุกต์ใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะอบรมให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ทุกสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 210 คน  แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 70 คน  ใช้ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 4 วัน ระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2555  หลังจากนั้นจะอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด จำนวน 186 คน ระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2555 และ อบรมให้กับคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย          นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า การอบรมในวันนี้ เป็นที่สังเกตว่า ครูผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ค่อนข้างมีอายุ อาจยังไม่คุ้นเคยกับการใช้แท็บเล็ต ยังสับสนกับระบบสัมผัสหน้าจออยู่บ้าง แต่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ต่างก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองกันอย่างเต็มที่ ซึ่งเชื่อว่า หลังจากได้ผ่านการอบรมแล้วจะมีความรู้ มีทักษะ และมีความชำนาญในการบูรณาการการใช้แท็บเล็ตเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          ในส่วนของคอมพิวเตอร์พกพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการจัดสรรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 2,577 เครื่อง  ครูผู้สอน 180  เครื่อง  ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงวดแรกมาแล้ว จำนวน 1,648 เครื่อง

 

 

 

………………………………

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebookl.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: