ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เลย เขต1 ที่ได้รับการอบรมการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอน


ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต จำนวน 97 คน ที่ได้รับการอบรมปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากจากความรู้ ประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1
ประธานปิดการอบรมมอบมอบวุฒิบัตร
ให้กับผู้เข้ารับการอบรม

   

  การอบรมจัดให้มีขึ้นระหว่างวัน ที่ 13-15 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในเรื่องของอนาคตการศึกษาไทยสู่การศึกษาภควันตภาพ ความรู้เรื่องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา , สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา , การวางแผนบริหารจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา และ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งจากการประเมินผลหลังการอบรมด้านความน่าสนใจของหัวข้อในการบรรยาย การเตรียมความพร้อมของวิทยากร เทคนิคที่ใช้ในการเสนอและถ่ายทอด ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการบรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย ความเหมาะสมของการบริหารเวลา การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม ความรู้ของวิทยากร และประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

สำหรับการอบรมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อยกระดับการเรียนการสอน สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย มีผู้บริหารจากทุกสังกัดเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 93 คน

………………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: