ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนอนุบาลเลย พึงพอใจ ได้แท็บเล็ตกลับบ้านไปเรียนรู้ได้ทุกวัน


โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย มอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมลงนามทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเลย และ ผู้ปกครองนักเรียนในแนวทางปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ซึ่งเด็ก ๆ สามารถนำคอมพิวเตอร์กลังไปใช้งานที่บ้านได้ทุกวัน

   นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย กล่าวว่า หลังจากที่โรงเรียนอนุบาลเลย ได้รับมอบแท็บเล็ตสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากสำนักงานเขตพื้นที่มาจำนวน 180 เครื่อง และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ผู้บริหาร ได้ผ่านการอบรมปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อยกระดับการเรียนการสอนจากเขตพื้นที่แล้ว โรงเรียนได้มาขยายผล โดยจัดอบรมการใช้งานให้กับครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนแทนกันได้ และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ซึ่งจากการอบรมและประชุมผู้ปกครองแล้ว ผู้ปกครองมีมติให้เด็ก ๆ สามารถนำคอมพิวเตอร์กลับไปใช้งานที่บ้านได้ โรงเรียนจึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยรายละเอียดในบันทึกผู้ปกครองต้องกำชับให้บุตร/หลานในความดูแล ใช้แท็บเล็ตด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมจะรับผิดชอบ อาการเสียหายที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ประกอบด้วย การหมดอายุของระยะเวลาการรับประกัน , ความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี เช่น โดนน้ำ และ/หรือ โดนเปลวไฟ ฯลฯ , ความเสียหายจากการปรับแต่งของศูนย์อื่น ๆ ที่ไม่ได้การแต่งตั้งจากบริษัท สโคป (ประเทศไทย) จำกัด , ความเสียหายจากการปรับแต่ง / ติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้มาตรฐาน ชิ้นส่วนต่อพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน , ผิดพลาดจากระบบเครือข่าย/สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม , ความเสียหายที่เกิดกับตัวเครื่องภายนอก จอ รอยขีดข่วนบนแผลงสัมผัส การแตกหักของช่องต่อเชื่อม และตัวเครื่องหรือชิ้นส่วนถูกดัดแปลง แก้ไข หรือแปรสภาพการใช้งาน ทั้งนี้หากคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ และ/หรือ เครื่องสูญหาย ผู้ปกครองต้องจัดหาเครื่องใหม่ที่มีคุณลักษณะเดียวกัน หรือสูงกว่ามาทดแทน

ภายหลังจากที่เด็กนักเรียน และผู้ปกครองได้รับมอบแท็บเล็ตแล้ว เด็ก ๆ นักเรียนได้เรียนรู้การใช้งานในห้องเรียน พร้อม ๆ กับผู้ปกครองได้สังเกตุการณ์การเรียนการสอนของคุณครูและการเรียนของเด็ก ๆ ต่างก็ชื่นชอบ และเห็นว่าโครงการคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษานี้ เป็นโครงการที่ดีที่ควรมีอย่างต่อเนื่องตลอดไป สำหรับแนวทางในการเตรียมความพร้อมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อยกระดับการเรียนการสอนนั้น นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย กล่าวว่า โรงเรียนมีแนวคิดแนวทางที่จะจัดทำโครงการเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาให้กับครูผู้สอนของโรงเรียนทุกคน โดยในเบื้องต้นจะจัดหาให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน พร้อมทั้งจะต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวให้ครบทุกห้องเรียนต่อไป ซึ่งปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลเลย มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 180 คน จำนวน 5 ห้องเรียน

…………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: