สพป.เลย เขต 1 ยกย่อง เชิดชูโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มอบเกียรติบัตรรางวัลส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมเงินรางวัล ให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล เพื่อยกย่อง เชิดชูดผลงานของโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบ มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม ได้รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนมัธยมศึกษา และเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน ได้รับเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางระดับดีเด่น

โรงเรียนบ้านก้างปลา กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย ได้รับเกียรติบัตรรางวัลส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับดีเด่น

โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย ได้รับเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระด้บดีเด่น

โรงเรียนบ้านห้วยพอด กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับดีเด่น

สำหรับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย / ครูวิชาการ / ครูบรรณารักษ์ ให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ และเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายด้านคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอื่นสูงขึ้น ครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 100

…………………………

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: