สพป.เลย เขต 1 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามกลยุทธ์และนโยบาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2555


 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ที่ห้องประชุมนำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกอบด้วย นายสงวน ศรีสุข ข้าราชการบำนาญ นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ นักวิชาการศึกษา สทศ.  และ นายณัฐพล      ตันเจริญทรัพย์ นักวิชาการศึกษาสำนักติดตามและประเมินผล ตรวจติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการตามกลยุทธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน

โดยการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นการตรวจติดตามครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 เพื่อติดตามดูความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อยอดจากครั้งที่ 1 มีประเด็นการตรวจติดตามประเมินผล    3 ส่วน ส่วนแรก เป็นการดำเนินงานตามกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ ส่วนที่ 2 ประเมินการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของ สพฐ. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และเรื่องการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ของเขตพื้นที่ และ สถานศึกษา ส่วนที่3 การดำเนินงานที่ภาคภูมิใจของสำนักงานเขตพื้นที่ใน 4 ด้าน คือ วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป

สำหรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้นอกจากคณะจะติดตามผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่แล้ว คณะตรวจติดตามจะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนด้วย โดยในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 คณะตรวจติดตามจะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไผ่โทน อำเภอเมืองเลย และ ที่โรงเรียนบ้านเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” อำเภอ     เชียงคาน เพื่อติดตามเรื่องการประกันคุณภาพภายใน และ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (One Tablet Per Child)

………………………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: