หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเลยเตรียมพร้อมจัดงานวันครู ประจำปี 2556


pic-022-005         หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเลย เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 57 ประจำปี 2556 ร่วมประชุมปรึกษาหารือรูปแบบแนวทางการจัดงาน ที่ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม มีหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม
สำหรับการจัดงานวันครู ตรงกับวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 กำหนดจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการศึกษาเอกชน เทศบาล วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดเลย ทั้งนี้เฉพาะในเขตอำเภอเมืองเลย และในส่วนของอำเภอต่าง ๆ นั้น จะกำหนดจัดให้มีขึ้นตามสถานที่ที่แต่ละอำเภอกำหนด วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู ปี 2556 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 นอกจากนี้ยังจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
โดยภายในงานจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการของคุรุสภา, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น , รางวัลครูดีในดวงใจ และรางวัลสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา และการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ภายใต้คำขวัญวันครู ” แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน”

pic-022-002 pic-022-004

…………………..

ภาพกิจกรรมการประชุมดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: