จังหวัดเลยเชิดชูเกียรติ มอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ “นักเรียนเก่ง ครูดี ศรีเมืองเลย”


ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 รับมอบโล่จากนายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รอง ผวจ.เลย ตามโครงการ "นักเรียนเก่ง ครูดี ศรีเมืองเลย"

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 รับมอบโล่จากนายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รอง ผวจ.เลย ตามโครงการ “นักเรียนเก่ง ครูดี ศรีเมืองเลย”

สมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 และ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย มอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง   เชิดชูเกียรตินักเรียนเก่ง ครูดี ศรีเมืองเลย ประจำปี 2555 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ครู โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเลย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนจังหวัดเลย และตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและเพื่อเป็นแรงผลักดันในการเข้าร่วมงานระดับประเทศต่อไปpic-024-007

พิธีมอบจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 โดยนายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบ ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศกรประกวดระดับเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1,000 คน โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดในงานศิลปหัตถกรรมประสบความสำเร็จได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 143 โรงเรียน ครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดี ศรีเมืองเลย จำนวน 500 คน พร้อมกันนี้ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเลย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  โดยการจัดงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย จากการจัดชกมวยการกุศล     “ศึกยอดมวยโลก ครูไทยต้านภัยยาเสพติด” จำนวน 250,000 บาท  และในโอกาสเดียวกันนี้ นักเรียน ครู โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มาร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานด้วยpic-024-001

………………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: