จังหวัดเลย มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2555


มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ผู้มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดเลย  เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท

 pic-025-005พิธีมอบจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28  ธันวาคม   2555  ณ  ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 นี้ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร  เป็นเงินทั้งสิ้น  215,700 บาท แบ่งออกเป็นประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง , ประเภททุนการศึกษารายปี ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และระดับอุดมศึกษา  , ประเภททุนนักเรียนศึกษาสงเคราะห์พิเศษ  , ประเภททุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระดับอุดมศึกษา ระดับเปรียญธรรมบาลี  ระดับปริยัติธรรมสายสามัญ และประเภททุนการศึกษาโรงเรียนร่มเกล้าฯ จำนวนทั้งสิ้น 79 ทุน

pic-025-012สำหรับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2528  มีเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาทถ้วน ปัจจุบันมีเงินกองทุน จำนวน 55,000,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาท)  โดย ฯพณฯ  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องค์มนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานธรรมการ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เป็นคณะกรรมการมูลนิธิฯ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมศาสนา การกุศล สาธารณ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง  ซึ่งนอกเหนือจากสนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้มีการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานภาษาไทย และโครงงานประวัติศาสตร์ เป็นประจำทุกปีด้วย โดยในปีการศึกษา 2555 มีโรงเรียนส่งโครงงานเข้าประกวดได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเลยเข้าประกวดในระดับภาค  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  คือ โรงเรียนบ้านนาซ่าว   อำเภอเชียงคาน ชื่อโครงการลูกประคบสมุนไพรใส่ใจคณิตศาสตร์ ได้รับโล่และเงินรางวัลจาก ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงาน ดังนี้
ระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนบ้านชมน้อย ชื่อโครงงานวัยใส จิตใจอาสา รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียน บ้านห้วยตาด ชื่อโครงงาน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมเยาวชนคนดี สืบสานประเพณีผีตาโขน ,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ชื่อโครงการ สะกิดเพื่อนสักนิด ร่วมจิตอาสา ตั้งหน้าทำดี ชีวีมีสุข ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ชื่อโครงงาน 5 คน 10 มือ พาเพื่อนทำดี 500 ชีวิ ทำดีถวายในหลวงและในส่วนของการสนับสนุนมูลนิธินั้น จังหวัดเลยได้ขอรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯจากส่วนราชการ และสถานศึกษาต่าง ๆ ได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท ซึ่งได้นำไปมอบให้ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานมูลนิธิฯเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555pic-025-015

………………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: