สพป.เลย เขต 1 ขับเคลื่อนปฏิบัติการตามแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ยกระดับคุณภาพการศึกษา


 pic-030-003

นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1
ประธานการประชุมขับเคลื่อนปฏิบัติการตามแผนการนิเทศฯ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตามแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุมน้ำหมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีนายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงเรื่องของแนวทางการนิเทศ ขอบข่ายการนิเทศ การจัดทำเครื่องมือการนิเทศ และการดำเนินการตามแผนปฏิทินการนิเทศ
pic-030-004   ทั้งนี้แผนการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม โดยจะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย 4 เรื่อง คือ การดำเนินการตามนโยบาย 555 แห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ , การเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อรองรับการทดสอบระดับชาติ (NT , O-NET) , การส่งเสริม สนับสนุนการใช้แท็บเล็ตประกอบการสอน และการติดตามการอ่านคล่อย เขียนคล่อง คิดเป็น
ระยะที่ 2 เป็นการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนา ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2556 ซึ่งเป็นการนำข้อมูลที่ได้รับมาวางแผนพัฒนาตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามขอบข่ายการพัฒนาสถานศึกษา ครู นักเรียนปีงบประมาณ 2556pic-030-006

………………………………..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: