เลย จัดงานวันครู ครั้งที่ 57 ประจำปี 2556


ครูเมืองเลยนับพันคนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผนดินผู้ทรงเป็นครูและร่วมรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2556

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 57

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 57

ครูมิใช่เพียงเทียนไขอย่างใครคิด
ครูมิใช่เพียงเรือจ้างอย่างใครว่า
แท้จริงครูคือผู้ให้ตลอดมา
ครูคือผู้พัฒนาประชาไทย
ขอกราบก้มพนมกร
รำลึกถึงบุญคุณครูผู้สั่งสอน
ขอให้ครูเป็นสุขนิรันดร
ทุกคำพรเทิดแด่ครูตลอดกาล

ทั้งหมดนี้เป็นความรู้สึกของนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่มีต่อครูทุกคน ในโอกาสเป็นประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 57 ที่หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ซึ่งจัดโดย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถานศึกษาในสังกัดสถานบันการศึกษาเอกชน เทศบาล ท้องถิ่น วิทยาลัยเทคนิค อาชีว และสำนักงานส่งเสริมการศึกษารนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดเลย โดยมีครูจากทุกสังกัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย ร่วมกิจกรรมนับพันคน
pic-031-016  ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า การจัดงานวันครูประจำปี 2556 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตร เข็มคุรุสดุดีให้แก่ครูผู้รับรับรางวัลตามโครงการต่าง ๆ ของคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ครูดีในดวงใจ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม มีผู้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 309 คน พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ภายใต้คำขวัญวันครู “แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน” และกิจกรรมนำตัวแทนเด็กนักเรียนทุกระดับจากทุกสังกัด กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อครูดีในดวงใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ประทับใจของครู รวมทั้งผู้เข้าร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก และได้มีการจับสลากและมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยpic-031-011

……………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: