มอบทุนการศึกษาพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อสวัสดิการนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย


pic-036-012โรงเรียนเมืองเลย มอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อสวัสดิการนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย จำนวนทั้งสิ้น 82 ทุน เป็นเงิน 59,500 บาท   โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอัสนีย์-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายเกรียงศักดิ คุณานันท์ศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองเลย กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อสวัสดิการนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย ได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความมานะพยายาม ขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนหนังสือ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้นักเรียนที่เรียนดี และเพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสำนึกตนที่จะกระทำความดีตลอดไป

สำหรับมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2536 โดย ฯพณฯพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก มอบเงินเป็นกองทุนมูลนิธิฯครั้งแรก 500,000 บาท ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้นำเงินส่วนหนึ่งจากดอกผลของมูลนิธิฯและจากผู้มีอุปการคุณบริจาคเงินสมทบ โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ทุนประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยม  จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท  รวม 7,000  บาท

ทุนประเภทผลการเรียนดีเด่น  จำนวน  49  ทุน ๆ ละ 700  บาท  รวม  34,300  บาท

ทุนประเภทนักเรียนมารยาทดี  จำนวน  26  ทุน ๆ ละ 700  บาท  รวม  18,200  บาท

………………………….

ภาพกิจกรรมดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: