อบต. ตำรวจ และเครือข่ายแก่งจันทร์ สพป.ลย.1 ร่วมมือกันให้บริการรับ-ส่งนักเรียน ขยายผลเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา


pic-037-003เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการรับส่งนักเรียน ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ สถานีตำรวจภูธรปากชม และองค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมี ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานpic-037-008
ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สถานีตำรวจภูธรปากชม ได้มอบรถตู้จำนวน 1 คัน เพื่อใช้รับส่งนักเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายแก่งจันทร์ โดยมี พลตำรวจตรีศักดา วงศ์ศิริยานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นผู้แทนมอบ และลงนามบันทึกความร่วมมือกับ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.สมาน นาวาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ ประธานเครือข่ายแก่งจันทร์ พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ดาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ พันตำรวจเอกอนุสรณ์ มั่งมี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปากชม โดยทั้ง 3 ฝ่าย ตกลงที่จะร่วมมือกันให้บริการรับส่งนักเรียน ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการป้องกันยาเสพติด ตามภารกิจของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด โดยทั้ง 4 โรงเรียน จะนำนักเรียนเดินทางมาเรียนรวมกันแบบเช้าไป-เย็นกลับ และมีข้อตกลงดังนี้
1 โรงเรียนทั้ง 4 แห่งจะร่วมกันดำเนินการภารกิจสำคัญของโรงเรียนโดยการใช้ทรัพยากรทางการบริหารและร่วมกันบริหารจัดการ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป
2 โรงเรียนทั้ง 4 แห่งจะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ และสถานีตำรวจภูธรปากชมทั้งด้านวิชาการและการให้บริการแก่ชุมชน
3 สถานีตำรวจภูธรปากชม และองค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ จะสนับสนุนการบริการรับส่งนักเรียนเดินทางไปเรียนในโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง แบบเช้าไป-เย็นกลับ โดยสถานีตำรวจภูธรปากชมให้การสนับสนุนรถรับส่งนักเรียนและองค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ให้การอุดหนุนงบประมาณเป็นค่าน้ำมันรถรับ-ส่งนักเรียน
4 ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายแก่งจันทร์กับสถานีตำรวจภูธรปากชมและองค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์จะตั้งอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของนักเรียนในตำบลหาดคัมภีร์เป็นสำคัญ
5 บันทึกความเข้าใจนี้อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมได้โดยได้รับความเห็นชอบจากทั้งสามฝ่าย
ทั้งสามฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน จึงลงนามรับรอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556
pic-037-001  ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า เครือข่ายแก่งจันทร์ เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในตำบลหาดคัมภีร์ จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ โรงเรียนบ้านนาโม้ โรงเรียนบ้านคกเว้า และโรงเรียนปากมั่งห้วยทับช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น อันเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้วิธีแยกสอนตามระดับชั้นแต่ละโรงเรียน มีรถรับส่งนักเรียน ซึ่งที่ผ่านมาผลการเรียนของเด็กดีขึ้นตามลำดับ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถรับส่งนักเรียน ทำให้สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอปากชม ยังเห็นความสำคัญการพัฒนาการศึกษาของบุตรหลานอย่างเช่น สถานีตำรวจภูธรปากชม ได้มอบรถตู้สำหรับรับส่งนักเรียนเพิ่มมาอีก 1 คัน ทำให้การเดินทางของเด็กนักเรียนสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

pic-037-002ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ได้กล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ว่า การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ ที่ประสบความสำเร็จในช่วงระหว่าง 3 ปี ที่ผ่านมา ต้องขอชื่นชมในความพยายามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้เป็นอย่างดี จึงต้องการให้โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่อื่น ๆ ได้ศึกษาแนวคิด แนวทางเพื่อนำไปปรับใช้บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น เพื่อให้การศึกษาของบุตรหลานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

……………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: