สพป.เลย เขต 1 จัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555


ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET พร้อมให้กำลังใจนักเรียนที่สอบ

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET พร้อมให้กำลังใจนักเรียนที่สอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ให้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ

 pic-039-005 ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น ทุกสนามสอบสามารถจัดการสอบเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย เด็กนักเรียน คณะกรรมการควบคุมการสอบ ตลอดจนคณะทำงานกำกับติดตามและตรวจสอบได้รับความสะดวกเป็นอย่างดี โดยสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี 16 สนามสอบ ประกอบด้วย สนามสอบที่โรงเรียนเมืองเลย , โรงเรียนบ้านเสี้ยว , โรงเรียนอนุบาลเลย , โรงเรียนบ้านนาโคก , โรงเรียนบ้านนาดินดำ , โรงเรียนบ้านกกดู่ , โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง , โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย , โรงเรียนบ้านท่าลี่ , โรงเรียนบ้านเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” , โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 , โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน , โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม , โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม , โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย และ โรงเรียนหทัยคริสเตียนpic-039-010

สนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 13 สนามสอบ ประกอบด้วย สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย , โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง , โรงเรียนบ้านนำภู , โรงเรียนบ้านนาโป่ง , โรงเรียนบ้านห้วยตาด , โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ , โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม , โรงเรียนบ้านใหม่ , โรงเรียนบ้านสงาว , โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ , โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย , โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ และโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม  ทั้งนี้ทุกสนามสอบ มีคณะทำงานประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และ ศึกษานิเทศก์ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินการจัดสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการจัดสอบ  ซึ่งจัดสอบในวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1. ภาษาไทย 2. สังคมศึกษา 3. ภาษาอังกฤษ 4. คณิตศาสตร์ 5. วิทยาศาสตร์ 6.สุขศึกษาและพลศึกษา 7. ศิลปะ 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปpic-039-012
……………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: