ผอ.สพป.เลย เขต 1ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในสังกัด


ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ที่โรงเรียนเมืองเลย

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ที่โรงเรียนเมืองเลย

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 พร้อมดูแลความเรียบร้อย ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบรวมทั้งนักเรียนที่เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย และสนามสอบโรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

pic-042-004  โดยการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดสอบขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นการทดสอบความสามารถนักเรียนด้านภาษา ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ซึ่งในการสอบครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดให้มีสนามสอบทั้งสิ้น 14 สนามสอบ จำนวน 82 ห้องเรียน ประกอบด้วย สนามสอบที่โรงเรียนเมืองเลย , โรงเรียนบ้านเสี้ยว , โรงเรียนอนุบาลเลย , โรงเรียนบ้านนาโคก , โรงเรียนบ้านนาดินดำ , โรงเรียนบ้านกกดู่ , โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง , โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย , โรงเรียนบ้านท่าลี่ , โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” , โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 , โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน , โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม และโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม มีนักเรียนเข้าสอบ 2,767 คนpic-042-003
ทั้งนี้ทุกสนามสอบ มีคณะทำงานประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินการจัดสอบอย่างใกล้ชิด ซึ่งทุกสนามสอบสามารถดำเนินการจัดสอบให้สำเร็จได้ด้วยความเรียบร้อย

 

………………………

ภาพกิจกรรมการสอบดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: