สพป.เลย เขต 1 จัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. สังกัด สพฐ.


pic-047-011  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-15.00 น.  ข้าราชการครูผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งว่าง สังกัด สพฐ. ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด ซึ่งมี 5 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย

หน่วยเลือกตั้งที่ 1   ณ โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย

หน่วยเลือกตั้งที่ 2  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อำเภอนาด้วง

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” อำเภอเชียงคาน

หน่วยเลือกตั้งที่ 4  ณ  โรงเรียนท่าลี่ อำเภอท่าลี่

หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. ในส่วนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีดังนี้pic-047-001

หมายเลข 1  นายวารินทร์  เขตชำนิ  ได้คะแนน  50  คะแนน

หมายเลข 2  นายออน  กาจกระโทก  ได้คะแนน  639  คะแนน

หมายเลข 3  นายวิยะ  ศรีพรหม  ได้คะแนน  63  คะแนน

หมายเลข 4  นายวิเชียร  ทองน้อย  ได้คะแนน  122  คะแนน

หมายเลข 5  นางภรินทร  วารินกุฏ  ได้คะแนน  7  คะแนน

หมายเลข 6  นายปรีชา  เมืองพรหม  ได้คะแนน  3 คะแนน

หมายเลข 7  นายฟื้น  พรหมแก้ว  ได้คะแนน  12  คะแนน

หมายเลข 8  นายพิทักษ์  สินธุโคตร  ได้คะแนน  13 คะแนน

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 1,359  ราย  มาแสดงการขอรับบัตรใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 920  ราย มีจำนวนบัตรดี  909 บัตร และบัตรเสีย 11 บัตร

ทั้งนี้ในส่วนของการจัดการเลือกตั้ง ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การกำกับ ดูแล อย่างใกล้ชิด ของ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ได้รายงานผลการเลือกตั้งให้ สพฐ. และ ก.ค.ศ. ทราบเรียบร้อยแล้วpic-047-006

……………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ http://www.facebook.com/loei1

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: