พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 สังกัด สพป.เลย เขต 1


pic-049-011สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับสมาคมครูปฐมวัยจังหวัดเลย  ให้ความสำคัญการพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2555 ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 2,073 คน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2556  ตามสถานที่ที่กำหนด ดังนี้pic-049-010

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเลย  บัณฑิตน้อยที่เข้ารับประกาศนียบัตร ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง และการท่าอากาศยาน  จำนวนทั้งสิ้น 279 คน

วันที่ 1 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเลย มีบัณฑิตน้อยที่เข้ารับประกาศนัยบัตร ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย และกลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม จำนวนทั้งสิ้น 319 คน

วันที่ 4 มีนาคม 2556  ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อำเภอนาด้วง  มีบัณฑิตน้อยที่เข้ารับประกาศนียบัตร ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง จำนวนทั้งสิ้น 153 คน

วันที่ 5 มีนาคม 2556 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน   มีบัณฑิตน้อยที่เข้ารับประกาศนียบัตร ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน จำนวนทั้งสิ้น 248 คน

วันที่ 6 มีนาคม 2556 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน  มีบัณฑิตน้อยที่เข้ารับประกาศนียบัตร ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี และกลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว จำนวนทั้งสิ้น 324 คนpic-049-014

วันที่ 7 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่ มีบัณฑิตน้อยที่เข้ารับประกาศนียบัตร ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง และกลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่ จำนวนทั้งสิ้น 257 คน

วันที่ 8 มีนาคม 2556  ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม มีบัณฑิตน้อยที่เข้ารับประกาศนียบัตร ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ จำนวนทั้งสิ้น 258 คน

วันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม มีบัณฑิตน้อยที่เข้ารับประกาศนียบัตร ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม จำนวนทั้งสิ้น 224 คนpic-049-003โดยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งนี้ มี ดร.สุเทพ   บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานมอบ

……………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ http://www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: