สพป.เลย เขต 1 สนองมาตรการจังหวัดเลยในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง สนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2556 ตามประกาศของจังหวัดเลย พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจกับเด็ก เยาวชน ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหมอกควันอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและผลกระทบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย
pic-051-001   ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเลยได้มีประกาศเรื่องของการขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่า และประกาศเรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันไฟ นั้น ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดส่งประกาศทั้ง 2 ฉบับไปยังสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี ลักษณะอากาศของจังหวัดเลย จะมีความแห้งแล้ง ลมกระโชกแรง ทำให้เอื้อต่อการเกิดไฟป่าได้ง่าย ซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ทั้งที่ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ซึ่งการจุดไฟเผาป่าหรือการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดไฟลุกลามเผาผลาญทำลายพื้นที่ป่าไม้ เป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีบทกำหนดลงโทษ ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ดังนั้น หากผู้ใดพบว่ามีไฟป่าเกิดขึ้น ณ บริเวณใด ขอให้แจ้งไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยกันดับไฟ และแจ้งหน่วยงานป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หรือที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย โทรศัพท์หมายเลข 0-4281-1394 หรือที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้เลย หมายเลขโทรศัพท์ 0-4281-1394 เพื่อจะได้เร่งรัดประสานงานเจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุด

………………………

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: