สพป.เลย เขต 1 ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา เสริมสร้างระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด


pic-050-004   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย จัดแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.เลย เขต 1 เกมส์” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการออกกำลังกายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อส่งเสริมคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของเด็กไทยด้านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะได้
การแข่งขันกีฬามี 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล , วอลเล่ย์บอล , เซปักตะกร้อ , เปตอง และกรีฑา มีนักกีฬาจากกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 2,800 คน

pic-050-003โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย สมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนอนุบาลเลย โรงพยาบาลเลย และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย
ทั้งนี้พิธีเปิดการแข่งขันจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1ประธานเปิดการแข่งขัน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1
ประธานเปิดการแข่งขัน

………………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: