คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.เลย เขต 1 ร่วมกำหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานการประชุมฯ

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ประธานการประชุมฯ

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยมีคณะกรรมการสรรหาฯที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายประพนธ์ พลอยพุ่ม ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย  , นายประสงค์  หัสรินทร์  ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา , นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา , นายกองสินทร์  เกตะวันดี  ผู้แทนองค์กรชุมชน , นายอ่อนจันทร์  อินทมาตย์  ผู้แทนองค์กรเอกชน  , นายอุดม  ยศปัญญา  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา และนายวิรัตน์ แก้วมณีวัฒน์ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู  มี ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ ชี้แจงรายละเอียดของขั้นตอนวิธีการในการดำเนินงานpic-053-006

ทั้งนี้คณะกรรมการที่ประชุมได้คัดเลือกให้นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เป็นเลขานุการในการดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดวิธีการสรรหาตามความเหมาะสมและดำเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่ประชุมได้มีมติกำหนดวิธีการสรรหา 2 แนวทาง คือ การเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  และ การรับสมัคร ซึ่งเปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม 2556 นี้  จากนั้นคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจะร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกให้ได้ 14 คน ในวันที่ 26 มีนาคม 2556  เพื่อเสนอรายชื่อให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการเลือกให้เหลือ 7คน

สำหรับท่านที่สนใจต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์หมายเลข

0-4281-1124  ในวันเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม 2556pic-053-004

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: