สพป.เลย เขต 1 เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


pic-056-017ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
Interactive  CD  Rom เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการฝึกอบรม

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1
ประธานเปิดการฝึกอบรม

  การฝึกอบรมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมตึกคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย
ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการ สพป.ลย.1 เป็นประธานเปิดการอบรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำการสื่อสารไปใช้ในการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มาใช้บริการในอนาคตที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
สำหรับบุคลากรที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.1 ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 104 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 73,000 บาท

       ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ของ สพป.ลย.1 นั้น ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา การปรับหลักสูตรและการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับบริบทในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการจัดทัศนศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และการอบรมในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ภายหลังจากที่ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว นำบทเรียนที่ได้ไปฝึกฝนต่ออย่างต่อเนื่อง จริงจัง ก็จะส่งผลให้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาจะมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะต่อไปด้วย…..pic-056-018

…………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: