สพป.เลย เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring


boss-003   ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จะดำเนินการพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม เน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลายตามลักษณะและความต้องการของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทาง Browser Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring  และมอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนา และร่วมกันจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ( Term of Reference : TOR )  นั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ทันตามกำหนดเวลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ประชุมทำความเข้าใจกับคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่  ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ทั้งนี้เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและสอดคล้องกับความต้องการของเขตพื้นที่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ พร้อมมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการ การพิจารณาคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนา ทั้งนี้ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 จะมีการประชุมคณะทำงานของเขตพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางร่วมกันกับมหาวิทยาลัยที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตัดสินใจเลือกให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนา และร่วมกันจัดทำข้อกำหนด ขอบเขตของงานเพื่อทำสัญญาจ้าง (TOR) และขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

…………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: