ผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อเสนอต่อ สพฐ.


page-1คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมีสิทธิเข้ารับการเลือกทั้งหมด 17 คน โดยคัดเลือกให้เหลือ 14 คน เพื่อเสนอรายชื่อให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 7 คน  โดยมีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายประพนธ์ พลอยพุ่ม  ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย , นายประสงค์ หัสรินทร์ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา , นายกองสินทร์ เกตะวันดี ผู้แทนองค์กรชุมชน , นายอ่อนจันทร์ อินทมาตย์ ผุ้แทนองค์กรเอกชน , นายอุดม ยศปัญญา ผู้แทนสมาคมผู้ประอบวิชาชีพบริหารการศึกษา , นายวิรัตน์ แก้วมณีวัฒน์ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู , นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายสำเนียง ศรีบุรินทร์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู  มี ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ ชี้แจงรายละเอียด รูปแบบ แนวทางในการดำเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2556 ณ ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

page-2 สำหรับผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 คน มีดังนี้

 1. พระเทพญาณวิศิษฎ์
 2. นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ
 3. นายเกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
 4. นางจำนงค์ ศรีมังกร
 5. พันเอกนันทะ  ปลัดศรีช่วย
 6. นายประพนธ์ พลอยพุ่ม
 7. นายประสิทธิ์ ภูมิภักดิ์
 8. นายไพบูลย์ กงภูธร
 9. นายราเชนทร์  สิงห์สถิตย์
 10. นายวาสนา  ฤทธาพรหม
 11. นายสมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์
 12. นายสมาน นาวาสิทธิ์ 
 13. ผศ.แสวง  สาระสิทธิ์  
 14. นายสัมฤทธิ์  สุภามา 

ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 14 คน ให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 7 คน ต่อไป

…………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: