สพป.เลย เขต 1 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายเรียนรวม “ท่านาฝาย”


ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายเรียนรวม "ท่านาฝาย"

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายเรียนรวม “ท่านาฝาย”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานพร้อมให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายเรียนรวม “ท่านาฝาย” ซึ่งเป็นโครงการที่โรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ร่วมกันดำเนินการ โดยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายวิรัตน์ พุทธทองศรี , นายอนุพงษ์ ปริบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นางกันต์สินี จาตุรนต์รงษี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และรูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการเรียนรวมเครือข่ายท่านาฝาย รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักและตกลงความร่วมมือในการร่วมกันจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ และเพื่อให้ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งในโอกาสนี้ นายสมชาย ระติเดช ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านนาโม้ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้บรรยายรูปแบบ แนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายแก่งจันทร์ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว ให้กับคณะผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วยpic-070-016
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในโครงการเครือข่ายเรียนรวม “ท่านาฝาย” ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาบอน มีนายวิชาญ แสนพันธ์ศิริ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวฝาย มีนางสาวอินตอง ศรีอุดม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และ โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง มีนายกีรติ คำอ่อน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยแนวทางการดำเนินงาน ให้โรงเรียนบ้านหัวฝายเป็นโรงเรียนแม่ข่าย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 1,2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3 มีนักเรียน 37 คน ครู 4 คน โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , 6 มีนักเรียนรวม 13 คน ครู 2 คน และโรงเรียนบ้านนาบอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 4 คน ครู 1 คน แต่เพื่อให้โรงเรียนบ้านนาบอนซึ่งมีนักเรียนประจำน้อยจึงใช้วิธีหมุนเวียน สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 โดยเปิดเรียนที่โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง 3 วัน คือ วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ และเรียนที่โรงเรียนบ้านนาบอน 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ซึ่งจากแนวคิด แนวทางการพัฒนารูปแบบดังกล่าวจะส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

 

pic-070-014

…………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: